ID6-248. Cây được bón thừa phân đạm có biểu hiện

Cây được bón thừa phân đạm có biểu hiện

A. cây còi cọc, lá vàng, nhỏ.

B. cây vống cao, lá mọc nhiều, dễ đổ, ra hoa muộn, chín muộn.

C. cây mềm, yếu, lá vàng, dễ bị sâu bệnh.

D. cây còi cọc, rễ phát triển yếu, lá nhỏ, vàng, chín muộn.

Lời giải:

Cây được bón thừa phân đạm có biểu hiện: cây vống cao, lá mọc nhiều, dễ đổ, ra hoa muộn, chín muộn.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận