ID6-242. Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở giai đoạn nào dưới đây?

Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở giai đoạn nào dưới đây ?

A. Hạt đang nảy mầm

B. Ra hoa

C. Tạo quả, hình thành củ

D. Tất cả các phương án đưa ra

Lời giải

Nhu cầu nước của cây là khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn sống và các bộ phận khác nhau của cây (lá, củ, quả, hạt…).

Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở giai đoạn: hạt đang nảy mầm; ra hoa và tạo quả, hình thành củ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận