Cấu tạo ngoài của thân

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Cấu tạo ngoài của thân
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Vị trí của thânID6-319
Chức năng của thânID6-320, ID6-321
Cấu tạo ngoài của thânID6-322, ID6-323, ID6-324, ID6-325, ID6-326
Vị trí chồi ngọnID6-327
Phân loại chồi náchID6-328, ID6-329, ID6-330
Chồi hoaID6-331, ID6-332, ID6-333
Chồi láID6-334, ID6-335
Giống nhau giữa chồi lá và chồi hoaID6-336
Khác nhau giữa chồi lá và chồi hoaID6-337
Khác nhau giữa chồi ngọn và chồi náchID6-338
Các loại thân
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các loại thânID6-339, ID6-340, ID6-341, ID6-342, ID6-343
Đặc điểm thân đứngID6-344
Loài cây có thân đứngID6-345, ID6-346
Phân loại các nhóm thân đứngID6-347
Đặc điểm thân gỗID6-348
Loài cây có thân gỗID6-349, ID6-350, ID6-351, ID6-352, ID6-353, ID6-354, ID6-355
Vai trò của thân gỗID6-356
Đặc điểm thân cộtID6-357
Khác nhau giữa thân gỗ và thân cộtID6-358
Loài cây có thân cộtID6-359, ID6-360
Loài cây có thân cỏID6-361, ID6-362
Đặc điểm của thân leoID6-363
Loài cây có thân leoID6-364, ID6-365, ID6-366
Phân loại thân leoID6-367
Loài cây có thân quấnID6-368, ID6-369
Loài cây có tua cuốnID6-370
Loài cây leo bằng rễ phụID6-371
Ứng dụng cây thân leoID6-372
Đặc điểm thân bòID6-373
Loài cây có thân bòID6-374, ID6-375
Phát biểu chung về các loại thânID6-376
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận