ID6-338. Chồi ngọn và chồi nách có đặc điểm gì khác nhau:

Chồi ngọn và chồi nách có đặc điểm gì khác nhau:

A. Chồi ngọn có ở ngọn thân và ngọn cành, chồi nách có ở dọc thân và dọc cành.

B. Chồi ngọn có ở ngọn thân, ngọn cành và dọc thân. Chồi nách chỉ có ở dọc thân và dọc cành.

C. Trên 1 thân hoặc cành chỉ có 1 chồi nách, nhưng có thể có nhiều chồi ngọn.

D. Chồi ngọn dài hơn và có màu xanh hơn so với chồi nách.

Lời giải

Chồi ngọn và chồi nách khác nhau về vị trí:

Chồi ngọn có ở ngọn thân và ngọn cành, chồi nách có ở dọc thân và dọc cành.

1 thân hoặc 1 cành, chỉ có 1 chồi ngọn nhưng có thể có nhiều chồi nách.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận