ID6-337. Cấu tạo chồi lá và chồi hoa có đặc điểm gì khác nhau:

Cấu tạo chồi lá và chồi hoa có đặc điểm gì khác nhau:

A. Chồi hoa không có mô phân sinh ngọn và mầm lá, chỉ có mầm hoa, ngược lại ở chồi lá.

B. Chồi hoa có mô phân sinh ngọn và mầm hoa còn chồi lá thì không.

C. Chồi lá có mầm lá và không có mầm hoa, ngược lại ở chồi hoa.

D. Chồi lá có mô phân sinh ngọn và không có mầm hoa và ngược lại ở chồi hoa.

Lời giải

Cấu tạo chồi lá và chồi hoa có sự khác nhau:

– Chồi lá có mô phân sinh ngọn và không có mầm hoa.

– Chồi hoa lại ngược lại, có mầm hoa nhưng không có mô phân sinh ngọn.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận