ID6-336. Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là

Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là

A. đều có mầm hoa.

B. đều có mầm lá bao bọc.

C. đều có mô phân sinh ngọn và mầm lá.

D. đều có mô phân sinh ngọn và mầm hoa.

Lời giải

Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là đều có mầm lá bao bọc.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận