ID6-335. Chồi lá sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây:

Chồi lá sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây:

A. Thân chính

B. Cành mang hoa

C. Cành mang lá

D. Cành mang quả

Lời giải

Khi phát triển, mô phân sinh ở chồi lá làm cho chồi ra ra thành cành, mầm lá sẽ phát triển thành lá.

Như vậy, chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận