ID6-334. Chồi lá sẽ phát triển thành

Chồi lá sẽ phát triển thành

A. hoa.

B. cành mang lá.

C. lá.

D. cành mang hoa.

Lời giải

Chồi lá có mô phân sinh ngọn, sẽ phát triển thành cành mang lá.

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận