ID6-333. Cành mang hoa do bộ phận nào phát triển thành:

Cành mang hoa do bộ phận nào phát triển thành:

A. Chồi ngọn

B. Chồi hoa

C. Chồi lá

D. Thân chính

Lời giải

Cành mang hoa do chồi hoa (1 loại chồi nách) phát triển thành.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận