ID6-333. Cành mang hoa do bộ phận nào phát triển thành:

Cành mang hoa do bộ phận nào phát triển thành:

A. Chồi ngọn

B. Chồi hoa

C. Chồi lá

D. Thân chính

Lời giải

Cành mang hoa do chồi hoa (1 loại chồi nách) phát triển thành.

Đáp án B.

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận