ID6-339. Có 3 loại thân chính:

Có 3 loại thân chính:

A. Thân đứng, thân leo, thân bò.

B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ.

C. Thân leo, thân bò, thân cột

D. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ

Lời giải

Có 3 loại thân chính: Thân đứng, thân leo, thân bò

Thân gỗ, thân cột, thân cỏ đều là thân đứng.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận