ID6-344. Thân đứng có đặc điểm chung là:

Thân đứng có đặc điểm chung là:

A. Thân mọc bò trên mặt đất

B. Thân mọc đứng, thẳng

C. Thân leo bằng nhiều cách

D. Thân mọc đứng hoặc bò trên mặt đất

Lời giải

Cây thân đứng có đặc điểm chung là thân mọc đứng, thẳng.

Đáp án B.

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận