ID6-319. Thân là cơ quan của cây, thuộc nhóm:

Thân là cơ quan của cây, thuộc nhóm:

A. Cơ quan sinh sản

B. Cơ quan sinh dưỡng

C. Cơ quan hô hấp

D. Cơ quan dinh dưỡng

Lời giải

Các bộ phận của cây thuộc 2 nhóm cơ quan: Cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng.

Thân có chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá. Tham gia vào quá trình nuôi dưỡng cây.

→ Thân lá cơ quan sinh dưỡng của cây.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận