ID6-320. Chức năng của thân là:

Chức năng của thân là:

A. Tổng hợp chất hữu cơ.

B. Hút nước và muối khoáng hòa tan từ đất.

C. Vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá.

D. Trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.

Lời giải

Chức năng của thân là vận chuyển các chất và nâng đỡ tán lá.

A là vai trò của lá

B là vai trò của rễ

D là vai trò của khí khổng.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận