ID6-322. Thân cây gồm

Thân cây gồm

A. Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

B. Thân chính, cành, lá.

C. Thân chính, cành, chồi ngọn.

D. Cành, chồi ngọn và chồi nách.

Lời giải

Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận