ID6-327. Chồi ngọn mọc ở vị trí nào trên thân cây:

Chồi ngọn mọc ở vị trí nào trên thân cây:

A. Ngọn cành

B. Nách lá

C. Ngọn thân

D. Ngọn cành hoặc ngọn thân

Lời giải

Trên cây, chồi ngọn mọc ở ngọn cành hoặc ngọn thân.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận