ID6-326. Lựa chọn phương án thích hợp chú thích vào hình vẽ:

Lựa chọn phương án thích hợp chú thích vào hình vẽ:

A. 1 – Cành; 2 – Thân chính; 3 – Chồi ngọn; 4 – Chồi nách

B. 1 – Thân chính; 2 – Cành; 3 – Chồi ngọn; 4 – Chồi nách

C. 1 – Cành; 2 – Thân chính; 3 – Chồi nách; 4 – Chồi ngọn.

D. 1 – Thân chính;  2 – Cành; 3 – Chồi nách; 4 – Chồi ngọn

Lời giải

Cấu tạo ngoài của thân gồm 4 bộ phận: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Từ thân chính mọc ra các cành.

Đỉnh của thân hoặc cành có các chồi ngọn,

Chồi nách mọc ở phía nách lá.

→ Thứ tự chú thích đúng là: 1 – Thân chính; 2 – Cành; 3 – Chồi ngọn; 4 – Chồi nách

Chọn B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận