ID6-321. Thân cây là cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng

Thân cây là cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng

A. mang lá, hoa, quả.

B. vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cây.

C. nâng đỡ tán lá.

D. cả B và C.

Lời giải

Chức năng của thân là vận chuyển các chất và nâng đỡ tán lá.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận