ID6-323. Thân cây gồm:

Thân cây gồm:

A. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi hoa

B. Chồi ngọn và chồi nách

C. Thân chính, chồi nách, cành, chồi ngọn.

D. Thân chính, cành, chồi lá, hoa.

Lời giải

Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận