ID6-324: Thân cây gồm:

Thân cây gồm:

A. Thân chính, cành

B. Chồi ngọn và chồi nách

C. Hoa và quả

D. Cả A và B

Lời giải

Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận