ID6-330. Lựa chọn phương án đúng để hoàn thành kết luận sau:

Lựa chọn phương án đúng để hoàn thành kết luận sau:

Chồi nách có ở dọc thân và cành cây, gồm 2 loại là …(1)… và …(2)…

A. Chồi hoa và chồi quả.

B. Chồi lá và chồi cành

C. Chồi lá và chồi hoa

D. Chồi cành và chồi quả

Lời giải

Chồi lá gồm 2 loại: 1 loại phát triển thành cành gọi lá chồi lá, 1 loại sẽ phát triển thành cành mang hoa, gọi lá chồi

→ Chồi nách có ở dọc thân và cành cây, gồm 2 loại là chồi lá và chồi hoa

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận