ID6-329: Chồi nách sẽ phát triển thành?

Chồi nách sẽ phát triển thành?

A. Ngọn cây

B. Lá cây

C. Cành mang lá, cành mang hoa

D. Cành mang lá, lá và hoa.

Lời giải

Chồi nách bao gồm chồi hoa và chồi lá sau này phát triển thành cành mang lá và cành mang hoa.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận