Lý thuyết Cấu tạo ngoài của thân

1. Cấu tạo ngoài của thân

Thân là cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá.

Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Cấu tạo ngoài của thân

– Thân và cành đều có chồi ngọn, có lá, kẽ lá có chồi nách.

– Thân chính: do chồi ngọn phát triển, thường mọc đứng.

– Cành: mọc xiên, do chồi nách phát triển và được coi là thân phụ.

– Chồi ngọn: nằm ở đầu cành, đầu thân, giúp thân và cành dài ra.

– Chồi nách: nằm ở nách lá, dọc thân và cành. Chồi nách gồm: chồi lá và chồi hoa:

+ Chồi lá và chồi hoa đều có mầm lá bao bọc, nhưng chồi lá có mô phân sinh ngọn, chồi hoa có mầm hoa.

+ Vai trò: chồi lá phát triển thành cành mang lá, chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa

Chồi lá và chồi hoa
2. Các loại thân

Theo vị trí của thân trên mặt đất, chia thân làm 3 loại:

– Thân đứng có 3 dạng:

+ Thân gỗ: cứng, cao, có cành.

+ Thân cột: cứng, cao, không cành.

+ Thân cỏ: mềm, thấp, yếu.

Các loại thân

– Thân leo: leo bằng nhiều cách như bẳng thân cuốn, tua cuốn …

Thân leo

 – Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất

Thân bò
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận