ID6-376. Cho các nhận xét sau:

Cho các nhận xét sau:

1 – Các cây thân gỗ thường là những cây lâu năm

2 – Các cây thân cỏ có thân yếu, mềm, bò lan trên mặt đất

3 – Cây thân bò thường bò trên mặt đất hoặc leo lên bằng nhiều cách

4 – Các cây thân cỏ thường là những cây một nắm

Các nhận xét ĐÚNG là:

A. 1; 2

B. 2; 4

C. 1; 4

D. 2; 3

Lời giải

1, Các cây thân gỗ (bàng, lim, …) sống qua nhiều năm → Cây lâu năm → Đúng

2, Các cây thân có có thân yếu, mềm nhưng thân vẫn mọc đứng chứ không bò lan trên mặt đất → Sai

3, Các cây thân bò bò lan trên mặt đất, nhưng không leo bằng nhiều cách → Sai

4, Các cây thân cỏ (lúa, ngô, hoa huệ,…) thường có vòng đời trong vòng 1 năm → Thường là cây 1 năm → Đúng

Các nhận xét đúng là 1 và 4.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận