ID6-342. Có 3 loại thân chính là: Thân đứng, thân leo và…

Có 3 loại thân chính là: Thân đứng, thân leo và …

A. Thân bò

B. Thân cột

C. Thân mềm

D. Thân cỏ

Lời giải

Có 3 loại thân chính là: Thân đứng, thân leo và thân bò.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận