ID6-367: Nhóm thân leo gồm có:

Nhóm thân leo gồm có:

A. Thân gỗ và thân cỏ

B. Thân cỏ và thân quấn

C. Thân quấn và tua cuốn

D. Thân quấn và thân bò

Lời giải

Nhóm thân leo gồm có: Thân quấn và tua cuốn.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận