ID6-359. Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có thân cột?

Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có thân cột ?

1. Xoài

2. Tuế

3. Bạch đàn

4. Khoai tây

5. Cau

6. Si

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Lời giải

Cây thân cột: cứng, cao, không cành.

Cây thân cột gồm cây tuế và cây cau.

Xoài, bạch đàn, si đều là cây thân gỗ,

Khoai tây là thân cỏ

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận