ID6-358. Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm

Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Độ cứng của thân

C. Thời gian sống

D. Khả năng phân cành

Lời giải

Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở khả năng phân cành.

– Thân gỗ có cành

– Thân cột không có cành.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận