ID6-347. Dựa vào tính chất, cấu tạo mà nhóm thân đứng lại được chia

Dựa vào tính chất, cấu tạo mà nhóm thân đứng lại được chia thành các nhóm nhỏ hơn, gồm:

A. Thân gỗ, thân cột, thân mềm

B. Thân cao, thân trung bình, thân thấp

C. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ

D. Thân cứng, thân mềm

Lời giải

Dựa vào tính chất, cấu tạo, nhóm thân đứng lại được chia thành 3 dạng nhỏ hơn.

+ Thân đứng, cứng, cao có cành → thân gỗ;

+ Thân cứng, cao, không cành → thân cột;

+ Thân mềm, yếu, thấp → Thân cỏ.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận