Thân to ra do đâu?

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Tầng phát sinh của cây
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Thành phần cấu tạo của thân trưởng thànhID6-453, ID6-454, ID6-455
Khác nhau giữa cấu tạo thân trưởng thành và thân nonID6-456
Các loại tầng phát sinhID6-457
Vị trí của tầng sinh trụID6-458, ID6-459, ID6-460
Vị trí của tầng sinh vỏID6-461
Bộ phần nằm giữa tầng sinh trụ và tầng sinh vỏID6-462
Loại mô có ở tầng phát sinhID6-463
Nguyên nhân thân to raID6-464, ID6-465, ID6-466, ID6-467, ID6-468, ID6-469, ID6-470, ID6-471, ID6-472
Các thành phần tầng sinh vỏ tạo raID6-473
Các thành phần tầng sinh trụ tạo raID6-474, ID6-475
Loài cây không có tầng sinh trụID6-476
Khi bóc vỏ cây, thành phần nào bị bóc ra cùngID6-477, ID6-478
Vòng gỗ của cây
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Hình thái của vòng gỗ của câyID6-479
Loài cây có vòng gỗID6-480
Loài cây không có vòng gỗID6-481
Vòng gỗ được sinh ra từ bộ phận nàoID6-482, ID6-483
Vòng gỗ sáng rộng được hình thành ở điều kiện nàoID6-484
Vòng gỗ hẹp, sẫm màu được hình thành ở điều kiện nàoID6-485
Nguyên nhân các vòng gỗ không đềuID6-486, ID6-487
Số vòng gỗ tạo ra trong 1 nămID6-488
Ứng dụng vòng gỗ để xác định tuổi của câyID6-489, ID6-490, ID6-491
Tính số tuổi của cây khi biết số vòng gỗID6-492, ID6-493, ID6-494
Dác và ròng
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Nhận biết dác và ròngID6-495
Đặc điểm của dácID6-496, ID6-497
Chức năng của dácID6-498, ID6-499
Đặc điểm của ròngID6-500
Chức năng của ròngID6-501
Nhóm cây có dác và ròngID6-502
Ứng dụng dác và ròng vào đời sốngID6-503
Lí do chọn ròng làm vật liệuID6-504, ID6-505
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận