ID6-470: Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở:

Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở:

A. Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

B. Tầng sinh vỏ và mạch rây

C. Tầng sinh vỏ và mạch gỗ

D. Mạch rây và mạch gỗ

Lời giải

Tầng sinh vỏ: nằm trong lớp vỏ, hằng năm sinh ra một lớp tế bào vỏ ở phía trong một lớp thịt vỏ.

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận