ID6-473. Tầng sinh vỏ tạo ra những thành phần nào trong thân cây

Tầng sinh vỏ tạo ra những thành phần nào trong thân cây trưởng thành:

A. Vỏ và mạch rây

B. Vỏ và thịt vỏ

C. Mạch gỗ và mạch rây

D. Mạch rây và thịt vỏ

Lời giải

Ở cây trưởng thành, quá trình phân chia tế bào ở mô phân sinh ở tầng sinh vỏ tạo ra phía ngoài 1 lớp tế bào vỏ và phía trong 1 lớp tế bào thịt vỏ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận