ID6-474. Ở cây trưởng thành, tầng sinh trụ tạo ra những thành phần

Ở cây trưởng thành, tầng sinh trụ tạo ra những thành phần nào của cây:

A. Vỏ và thịt vỏ

B. Thịt vỏ và mạch rây

C. Vỏ và mạch gỗ

D. Mạch gỗ và mạch rây

Lời giải

Ở cây trưởng thành, sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ở tầng sinh trụ tạo ra phía ngoài 1 lớp mạch rây và phía trong 1 lớp mạch gỗ.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận