ID6-472. Vì sao sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

Vì sao sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ lại giúp thân cây to ra?

A. Hàng năm, sự phân chia tế bào tạo ra các lớp tế bào mới, làm thân cây to dần ra.

B. Các tế bào trong tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ không ngừng lớn lên, tế bào tăng kích thước làm cho cây to ra.

C. Thân cây nhận được thêm chất dinh dưỡng qua các năm nên phình to ra.

D. Sự phân chia tế bào tạo ra các tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ mới, giúp thân cây to ra.

Lời giải

Hàng năm, sự phân chia tế bào ở tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ tạo ra các lớp tế bào mới, số lớp tế bào tăng lên làm thân cây to dần ra.

B sai, tế bào của tầng phát sinh không lớn lên, chúng chỉ phân chia, 1 phần tế bào biệt hóa và lớn lên, phần còn lại vẫn giữ nguyên trong tầng phát sinh

C sai, chất dinh dưỡng cung cấp cho tất cả các hoạt động sống của cây, không phải là nguyên nhân đặc thù giải thích cho sự to ra của cây

D sai, tầng phát sinh không tạo ra tầng phát sinh mới.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận