ID6-471. Lựa chọn phương án đúng để hoàn thành kết luận sau:

Lựa chọn phương án đúng để hoàn thành kết luận sau:

Thân cây to ra nhờ sự …(1)… ở mô phân sinh ở ….(2)… và …(3)…

A. 1 – Lớp lên của tế bào; 2 – Tầng sinh vỏ; 3 – Tầng sinh trụ

B. 1 – Phân chia tế bào; 2 – Tầng sinh vỏ; 3 – Tầng sinh trụ

C. 1 – Phân chia tế bào; 2 – Lớp thịt vỏ; 3 – Trụ giữa

D. 1 – Lớn lên của tế bào; 2 – Lớp thịt vỏ; 3 – Trụ giữa

Lời giải

Thân cây to ra nhờ sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận