ID6-457. Tầng phát sinh của thân cây gỗ trưởng thành gồm có mấy loại?

Tầng phát sinh của thân cây gỗ trưởng thành gồm có mấy loại ?

A. 5 loại

B. 2 loại

C. 3 loại

D. 4 loại

Lời giải

Tầng phát sinh của thân cây gỗ trưởng thành gồm có 2 loại (tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận