ID6-458. Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm ở đâu?

Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm ở đâu ?

A. Nằm chìm trong lớp thịt vỏ

B. Nằm xen giữa mạch rây và mạch gỗ

C. Nằm phía ngoài mạch rây

D. Nằm bên trong mạch gỗ

Lời giải

Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm ở giữa mạch rây và mạch gỗ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận