ID6-459. Vị trí của tầng sinh trụ trong thân cây trưởng thành

Vị trí của tầng sinh trụ trong thân cây trưởng thành

A. Trong lớp thịt vỏ

B. Giữa lớp thịt vỏ và mạch rây

C. Giữa lớp mạch rây và mạch gỗ

D. Trong phần ruột

Lời giải

Trong thân cây trưởng thành, tầng sinh trụ nằm giữa lớp mạch rây và mạch gỗ.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận