ID6-460. Tầng sinh trụ nằm giữa

Tầng sinh trụ nằm giữa

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. vỏ và thịt vỏ.

C. mạch rây và lớp thịt vỏ.

D. mạch gỗ và ruột.

Lời giải

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận