ID6-479. Câu nào sau đây ĐÚNG khi nói về vòng gỗ hàng năm:

Câu nào sau đây ĐÚNG khi nói về vòng gỗ hàng năm:

A. Là các vòng đồng tâm, sáng màu.

B. Là các vòng đồng tâm, sẫm màu.

C. Là các vòng đồng tâm, nửa trong sáng màu, phía ngoài sẫm màu.

D. Là các vòng đồng tâm, các vòng sáng màu và sẫm màu xen kẽ nhau.

Lời giải:

Các vòng gỗ hàng năm là những vòng khép kín to dần từ trong ra ngoài → Vòng đồng tâm.

Hàng năm, cây sinh ra các vòng gỗ. Mùa mưa, cây tạo ra vòng dày, sáng màu. Mùa khô, cây sinh ra vòng mỏng, sẫm màu. Các vòng sáng màu và sẫm màu xen kẽ nhau.

→ Vòng gỗ hàng năm là những vòng đồng tâm, các vòng sáng màu và sẫm màu nằm xen kẽ nhau.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận