ID6-464. Thân to ra là do:

Thân to ra là do:

A. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào

B. Sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ

C. Do sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

D. Chỉ do sự phân chia của tầng sinh trụ

Lời giải

Thân to ra là do: sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận