ID6-465. Đường kính thân cây to ra do:

Đường kính thân cây to ra do:

A. Chồi ngọn và chồi nách phát triển.

B. Tầng sinh vỏ nằm trong phần vỏ.

C. Tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây.

D. Gồm B và C.

Lời giải

Thân to ra là do: sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận