ID6-466. Thân cây gỗ to ra do:

Thân cây gỗ to ra do:

A. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

B. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ.

C. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh trụ.

D. Cả B và C

Lời giải

Thân to ra là do: sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận