ID6-482. Các vòng gỗ của cây được sinh ra từ:

Các vòng gỗ của cây được sinh ra từ:

A. Tầng sinh vỏ

B. Tầng sinh trụ

C. Biểu bì.

D. Dác.

Lời giải

Các vòng gỗ hàng năm được tạo bởi tầng sinh trụ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận