ID6-483. Trong thân cây, các vòng gỗ hàng năm được tạo ra là do:

Trong thân cây, các vòng gỗ hàng năm được tạo ra là do:

A. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

B. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ.

C. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh trụ.

D. Sự phân chia tế bào ở cả tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ.

Lời giải

Trong thân cây, các vòng gỗ hàng năm được tạo bởi tầng sinh trụ.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận