ID6-481. Trong các loài cây sau, loài cây nào không có vòng gỗ hàng năm?

Trong các loài cây sau, loài cây nào không có vòng gỗ hàng năm?

A. Cây bàng

B. Cây mía

C. Cây mít

D. Cây đa

Lời giải

Các cây thân gỗ, cây lâu năm sẽ có vòng gỗ hàng năm.

Cây mía là cây một năm, nên không có vòng gỗ hàng năm.

→ Trong các loài cây trên, vòng gỗ hàng năm không có ở cây mía.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận