ID6-468: Hằng năm thân cây to ra là nhờ:

Hằng năm thân cây to ra là nhờ:

A. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

B. Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

C. Vòng gỗ hàng năm

D. Mạch gỗ và mạch rây

Lời giải

Thân to ra là do: sự phân chia các tế bào ở tầng phát sinh (tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận