ID6-454: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của

Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành?

A. Mô phân sinh gióng

B. Tầng sinh trụ

C. Tầng sinh vỏ

D. Ruột

Lời giải

Thân cây trưởng thành gồm: Thịt vỏ, tầng sinh vỏ, mạch rây, tầng sinh trụ, mạch gỗ, ruột

Mô phân sinh gióng chỉ có ở cây thân thảo, không có trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận