ID6-453. Thân cây trưởng thành gồm những bộ phận nào?

Thân cây trưởng thành gồm những bộ phận nào?

A. Vỏ, thịt vỏ, tầng sinh vỏ.

B. Mạch rây, mạch gỗ, tầng sinh trụ.

C. Vỏ, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ.

D. Cả A và B.

Lời giải

Thân cây trưởng thành gồm vỏ, thịt vỏ, tầng sinh vỏ; mạch rây, mạch gỗ, tầng sinh trụ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận