ID6-455. Đi từ ngoài vào trong, thứ tự các bộ phận cấu tạo của

Đi từ ngoài vào trong, thứ tự các bộ phận cấu tạo của thân cây trưởng thành là:

A. Vỏ → Tầng sinh vỏ → thịt vỏ → mạch rây → tầng sinh trụ → mạch gỗ

B. Vỏ → thịt vỏ → tầng sinh vỏ → mạch gỗ → tầng sinh trụ → mạch rây

C. Tầng sinh vỏ → Vỏ → Thịt vỏ → mạch rây → tầng sinh trụ → mạch gỗ

D. Tầng sinh vỏ → Thịt vỏ → vỏ → mạch gỗ → tầng sinh trụ → mạch rây

Lời giải

Khi đi từ ngoài vào trong, thứ tự các bộ phận cấu tạo của thân cây trưởng thành là:

Vỏ → Tầng sinh vỏ → thịt vỏ → mạch rây → tầng sinh trụ → mạch gỗ

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận