ID6-462. Trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành, bộ phận nào

Trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành, bộ phận nào dưới đây nằm giữa tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ?

A. Mạch gỗ

B. Ruột

C. Lớp biểu bì

D. Mạch rây

Lời giải

Trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành, mạch rây nằm giữa tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận